Referat fra bestyrelsesmøde i Nordiske Lirekassevenner tirsdag 16. oktober 2018

 

 

Deltagere:

Jørgen Rosland, formand

Jette Pedersen, næstformand

Niels Holmsteen, kasserer

Lis Østergaard, bestyrelsesmedlem

Kirsten Sander, sekretær

 

Dagsorden:

1 – Planlægning af festival/generalforsamling i 2019

2 – Eventuelt.

 

Ad 1:

Formanden har haft mange kontakter til Helsingør, men har desværre måttet opgive at få Helsingør som festival by.

 

Heldigvis har Roskilde Unplugged givet tilsagn om, at de gerne vil lægge gader til vores festival.

 

Bestyrelsen drøftede mulighed for deltagelse, og for overnatningsmuligheder, og hvem der evt. vil stille lokale til rådighed for generalforsamlingen.

Vandrehjemmet i Roskilde ligger ud til vandet i nærheden af Vikingemuseet, og formanden har undersøgt at der p.t. er ledige værelser den 10. – 11. maj 2019.

 

Dernæst drøftede bestyrelsen mulige spillesteder i Roskilde.

Formanden og kasseren vil i nærmeste fremtid aflægge Roskilde et besøg for at se på lokaliteterne.

 

Næstformanden vil, når invitationen til medlemmerne er klar, sørge for at maile den ud til foreningens medlemmer.

 

Ad 2:

Intet til eventuelt.

 

Mødet blev afholdt hos Niels Holmsteen.

 

Kirsten Sander

18. oktober 2018