Lirekassefestival i Nyborg

Nordiske Lirekassevenner holder lirekassefestival i Danmark i Kongebyen Nyborg på Fyn. Festivalen byder på lirekassespil i gaderne, på havnen og…