Lirekassefestival i Nyborg

Nyborg Nyborg, Fyn, Danmark

Nordiske Lirekassevenner holder lirekassefestival i Danmark i Kongebyen Nyborg på Fyn. Festivalen byder på lirekassespil i gaderne, på havnen og i Nyborg Kirke, hvor der afholdes en spektakulær og smuk kirkekoncert. Tilmelding til Rosland@mail.dk