Lollandsk lirekassemand

Bjarne Frederiksen tager turen fra fra Søllinge på Lolland til kongebyen Nyborg, hvor du den 22/7 kan møde ham under lirekassefestivalen.
Bjarne Frederiksen medbringer sin lirekasse, en 37 toners lirekasse fra tyske Hofbauer.